lubetube.me hubby shares wife with better lover.

melonstube.cc sexy coed samantha hayes fuck in classroom.

Aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere

Hva er aktivitetstiltaket?

Aktivitetstiltaket er en del av aktivitetsplikten til mottakere av sosialstønad fra kommunen. Tiltaket skal bidra til at den enkelte kommer i arbeid, eller kommer nærmere målet om arbeid. Vi har Per dags dato avtale om aktivitetstiltak med kommunene Skiptvet og Indre Østfold.

Varigheten og innholdet i tiltaket tilpasses den enkeltes oppfølgingsbehov.

Søke plass i aktivtetstiltaket

Det er sosialtjenesten i NAV som søker inn til Aktivitetstiltaket. Ta kontakt med din saksbehandler i kommunen.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om tiltaket, ta kontakt med
Ådne Hansen  – Mob: 458 65 210 – E-post: aadne[@]innovi.no